Paranızı nasıl geri alırsınız? | Finanzolnline kullanma kılavuzu

Avusturya’da çalışanlar her yılın ikinci ayında vergi dairesine müracaat ederek, olası fazla ödenmiş vergilerini geri alırlar. Vergi iadesi formlarını doğru bir şekilde doldurmak önemlidir.

Bu nedenle özellikle Almanca bilmeyen veya az bilenler için, vergi iadesi uygulamasını Türkçe olarak derledik. Birçok insan vergi iadesi formunu doldurmak için para ödüyor.

İnternet üzerinden vergi iadesi formları nasıl doldurulur?

Finanzolnline kullanma kılavuzu

Öncelikle aşağıda bulunan linkten sayfaya ulaşabilirsiniz: https://www.bmf.gv.at/

 

1. Sarı işaretli menü öğesine tıklayın

2. Finanzonline den aldığınız şifrenizi girin:

• Şifrenizi ilk kullanacaksanız eğer sağ taraftaki seçeneği aliniz

• Şifrenizi unuttuysanız ama Kullanıcı ismi (Benutzername) atılıyorsanız „Passwort vergessen oder gesperrt“ linkine tıklayın

 

 

3. Diğer hizmetler (Weitere Services) tıklayın

• Aşağı kaydırın

4. Gönderimler (Erklärungen) girin:

• Beyannamenin yılını girin ve devam tuşuna basın

• Kişisel veriler (Persönliche Daten)

Kişisel veriler adres, telefon numarası, vergi numarası ve banka bilgileri gibi verileri içerir.

 

Genel veriler doldurulur (Allgemeine Daten) – bunlar nelerdir:

Vergi yılı içinde kaç yurt içi işverenden veya emeklilik ücret aldığınızı belirtmeniz gerekir. Bu, vergi dairesinin ilgili tüm yıllık maaş bordrolarının alınıp alınmadığını kontrol etmesini sağlar.

İşveren, yıllık maaş bordrolarını şubat ayı sonuna kadar göndermekle yükümlüdür.

Ödeme yeri sayısı yanlışsa ve yıllık maaş bordrosu vergi tarhiyatı yapılana kadar alınmamışsa, muhtemelen ek bir taleple birlikte yeni bir vergi tarhiyatı alacaksınız.

AMS (Arbeitsmarkservice) ve Saglik sigortasından (Krankenkassa) aldığınız ödemeler, tatil ve kıdem tazminatı fonları (Urlaubs- und Abfertigungskassen) ve iflas fonları, maaş ödeyen kurumlar olarak sayılmaz.

•Tek kazançlı indirimi (Alleinverdienerabsetzbetrag AVAB)

Aşağıdaki koşullar altında, çocuklu tek gelir sahibi kişiler tek gelir sahibi indirimi (AVAB) alma hakkına sahiptir:

Vergi mükellefi, değerlendirme yılı içinde 6 aydan fazla bir süre evlilik, birlikte yaşama veya kayıtlı ortaklık (ayrılmamış) içinde yaşamış olmalıdır.

Değerlendirmenin yapıldığı yıl içinde en az 1 çocuk için 6 aydan fazla aile yardımı alınmıştır.

Ortak, değerlendirme yılında 6.312 Euro’dan fazla kazanmamış olmalıdır.

• Tek ebeveynli kesinti (Alleinerzieherabsetzbetrag)

Bu koşullar altında, çocuğu olan bekar kişiler tek ebeveyn indiriminden yararlanma hakkına sahiptir:

Bekarsınız veya boşanmış iseniz ve değerlendirmeyi yaptığınız takvim yılında 6 aydan fazla bir süre evlilik veya evlilik benzeri bir ilişki içinde yaşamadınız ve çocuk için takvim yılı içinde 6 aydan fazla aile yardımı (Familienbeihilfe) aldıysanız.

Tek kazanan indirimi veya tek ebeveyn indirimi işveren tarafından yıl içinde ücretlerin hesaplanmasında zaten dikkate alınmışsa, vergi dairesinin söz konusu takvim yılında indirim hakkınız olduğunu bilmesi için çalışan vergi matrahında ilgili kutuyu tekrar işaretlemelisiniz!

AB dışı ülkelerdeki çocuklar için tek kazanan veya tek ebeveyn indirimi yoktur.

• Ek çocuk parası

Ek çocuk miktarı, yılda 330 günden daha az süreyle işsizlik yardımı, temel yardım veya asgari yardım almış olan düşük gelirli (vergi eşiğinin altında) (Notstandshilfe, Überbrückungshilfe, Mindestsicherung), tek gelir sahipleri ve tek ebeveynler için bir artıştır.

Ek çocuk parası sadece çalışan vergi matrahı üzerinden, ek olarak aşağıdakilere başvurularak alınabilir

L1 formundaki 5.4. maddesini işaretleyin.

• Emekli maaşı artırılması için gerekenler

Vergiye tabi emeklilik geliri takvim yılı başına 26.826 Euro’yu (2021/2022: 25.250 Euro) geçmemelidir ve vergi mükellefinin 6 aydan daha uzun bir süredir evlilik veya kayıtlı ortaklık içinde yaşaması ve vergiye tabi ortağın geliri takvim yılı başına 2.314 Euro’yu (2022: 2.200 Euro) aşmamalıdır. Vergi mükellefinin tek kazançlı indiriminden yararlanma hakkı yoktur.

• Çoklu çocuk takviyesi için gerekenler

En az 3 çocuk için – en azından geçici olarak – aile yardımı alınmış ve hane gelirinin (vergilendirilebilir yıllık gelir) 55.000 Euro’yu aşmaması.

Evlilik, birlikte yaşama veya kayıtlı bir ortaklıkta 6 aydan fazla yaşadıysanız, 55.000 Euro’luk sınır hesaplanırken eşin geliri de dikkate alınmalıdır.

Çalışan vergi değerlendirmesi (ANV) sırasında size bir muafiyet bildirimi (Freibetragsbescheid) isteyip istemediğiniz sorulacaktır.

Muafiyet bildirimi nedir?

Talep edilmesi durumunda, vergi dairesi kesintilerinizin 2 yıl sonra da aynı olacağını varsayar.

Bir muafiyet bildirimi ile, gelirle ilgili belirli giderler, özel giderler (Werbungskosten, Sonderausgaben) ve olağanüstü ödemeler (ausßergewöhnliche Belastungen), vergiyi azaltmak için maaşların hesaplanmasında cari yılda dikkate alınabilir.

Not: Sonradan bir geri ödemeden kaçınmak için ödenek bildirimi için başvurmamanız tavsiye edilir.

• Yolcu ödeneği (Pendlerpauschale)

Prensip olarak, işe gidiş geliş yol masrafları, maaş bordrosunda otomatik olarak dikkate alınan 400 Euro’luk ulaşım kesintisinden karşılanır.

Ancak, belirli koşullar altında, çalışanlar küçük veya büyük yol parası da talep edebilirler. Bu, diğer hususların yanı sıra, ikamet edilen yerden işe olan mesafeye ve mevcut ulaşım araçlarına bağlıdır.

• Küçük yolcu ödeneği (kleine Pendlerpauschale)

Küçük yol parası, iş yeri evinden en az 20 km uzakta olan ve toplu taşıma araçlarını kullanması mümkün ve makul olan kişiler için geçerlidir.

• Büyük yolcu ödeneği (große Pendlerpauschale)

İş yeri evinden en az 2 km uzakta olan ve gelirin ödendiği süre boyunca toplu taşıma araçlarının kullanımı ağırlıklı olarak makul olmayan kişiler için geçerlidir. İşe gidiş yolunun yarısından fazlasında toplu taşıma yoksa. Evden işe toplu taşıma ile yolculuk 60 ila 120 dakika sürüyorsa, bu aynı zamanda kaç kilometre yol kat edildiğine de bağlıdır.

Toplu taşıma araçlarını kullanmak için makul süre aşağıdaki şekilde hesaplanır:
Evden işe giden rotanın kilometre uzunluğu (sadece tek yöndeki rota sayılır) dakika süreye eşitlenir ve 60 dakikalık başlangıç süresine eklenir.

• Zorunlu primler (Pflichtbeiträge) ve birlikte sigortalanan bakmakla yükümlü olunan kişiler için zorunlu primler ve kendi kendine ödenen Sosyal sigorta primleri

• İşinizle bağlantılı olarak bilgisayar veya yazıcı gibi dijital iş ekipmanı satın alırsanız, bunları çalışan vergi iadesinde gider olarak düşebilirsiniz.
Satın alma maliyetleri 800 avroyu aşarsa (2020 değerlendirme yılından itibaren; daha önce 400 Euro), yalnızca en az 3 yıla aşınma ve yıpranma için yayılarak düşülebilir.

Çalışan kişiler, işleriyle ilgili harcamalarını vergi amaçlı olarak gelirle ilgili harcamalar olarak talep edebilirler.

Talep edebileceğiniz şeyler:

Temizlik dahil tipik iş kıyafetleri için giderler.

İş ekipmanı ve araçları için giderler

• Hastalık masrafları (Krankheitskosten)

İndirilebilir harcamalar şunları içerir:

Alerjileri hafifletmek ve iyileştirmek için yapılan harcamalar, Doktor ve hastane ücretleri
İlaç ve tedavi masrafları, (ayrıca homeopatik preparatlar veya geleneksel Çin tıbbı gibi geleneksel tıbba alternatifler), Reçete ücretleri, Tedavi ücretleri (akupunktur ve psikoterapi dahil), Tıbbi yardımlar için yapılan harcamalar (örneğin, gözlük veya kontakt lens gibi görsel yardımcılar, işitme cihazları, protezler, yürüme yardımcıları, fıtık bantları), Doktorlara veya hastanelere seyahat masrafları, Hasta kişinin hastaneye ziyareti sırasında yakınlarının yaptığı seyahat masrafları. Bir sağlık tesisi, rehabilitasyon merkezi veya hastanede kalış sırasında sigortalı kişinin kendisi tarafından ödenen katkı payları, Çocukların hastaneye yatırılması sırasında refakatçiler için konaklama masrafları. Diş tedavisi ve protez masrafları (örneğin protezler, köprüler, kronlar)

Talep edilemez:

Önleyici tedbirler (örneğin aşılar) Ağız hijyeni, Sağlık ve spor, Kozmetik cerrahi. Doğum Kontrol Yöntemleri

• Cenaze masrafları nasıl talep edilir

Cenaze töreni (cenaze yemeği dahil) ve basit bir mezar taşı için toplam 20.000 Euro’ya kadar olan masraflar. Bu tutarın üzerindeki ve ötesindeki maliyetler, zorunlu olarak ortaya çıkmaları koşuluyla
Yurtdışında ölüm, yurtdışına geri dönüş veya mezar taşı tasarımına ve geri dönüş masrafları.

Talep edilemez: Yas kıyafetleri için ve mezar bakımı masraflar.

• Diğer olağanüstü giderler (Sonstige außergewöhnliche Belastungen)

Akrabalar için emeklilik veya bakım evi masrafları (Kosten für ein Alters- oder Pflegeheim von Angehörigen)

Evde bakım veya akrabaların bakımı için yapılan masraflar (Kosten für häusliche Pflege oder Betreuung von Angehörigen)

Evlat edinme masrafları

Tüp bebek için maliyetler

• Engellilik nedeniyle olağanüstü giderler

Ön Koşul

Kazanma gücündeki azalma ve dolayısıyla engellilik derecesi, yetkili kurum (Sosyal Bakanlık Servisi, sosyal sigorta kurumu veya il valilikleri) tarafından verilen resmi bir belge ile kanıtlanmalıdır.

Engellilik için ödenek en az yüzde 25 oranında bir engellilik (çalışma kapasitesinde azalma) söz konusuysa, toplanan makbuzlarla birlikte gerçek tıbbi harcamalar veya götürü ödenekler, çalışan vergi matrahında (ANV) talep edilebilir.

• Özel giderler (Sonderausgaben)

Bunlar hayat, hasar veya kaza aylıklarıdır.

Miktar

Bu harcamalar, tutara bakılmaksızın tam olarak dikkate alınır.

• Aile ikramiyesi (Familienbonus)

Çocuk parası (Familienbeihilfe) alıyor olmalısınız
Çocuğun AB’de (Avrupa Birliği) veya İsviçre’de daimi ikametinin olması
AB ve İsviçre dışındaki çocuklar için aile ikramiyesi yoktur)

Ebeveynler arasında paylaşım

Ebeveynlere vergi avantajından en iyi şekilde yararlanma imkanı verir. Birden fazla çocukları varsa, hangi çocuk için hangi seçeneğin seçileceğine de karar verebilirler (örneğin: Bir çocuk için yarı yarıya ve diğer çocuk için tam aile ikramiyesi) . Seçim özgürlüğü, ayrı yaşayan ebeveynler için de geçerlidir. Koşullar aynı kalırsa, Aile İkramiyesi (Familienbonus Plus) çocuk başına eşit olarak uygulanmalıdır.

Dağıtım varyantları

1. Ebeveynler ortak bir hanede birlikte yaşamaktadır

Prensip olarak, aile yardımı almayan ebeveyn de ancak 6 aydan uzun bir süredir birlikte yaşıyorsa aile yardımı alabilir. Ancak, nafaka kesintisinin birlikte yaşanmayan kalan aylarda ödenmesi gerekiyorsa bu 6 aylık süre geçerli değildir. Evlilik veya kayıtlı ortaklık durumunda 6 aylık süre geçerli değildir.

2. Ebeveynler ayrı yaşıyor ve nafaka indiriminden (Unterhaltsabsetzbertrag) yararlanıyorsa

Aile ikramiyesi yalnızca nafaka kesintisinin ödenmesi gereken ay sayısı için nafaka sağlayan kişiye ödenir (çünkü nafaka mahkeme veya yetkili makamlar tarafından belirlenen miktarda fiilen ödenmiştir veya standart oranlar ödenmiştir).

3. Ebeveynler ayrı yaşıyor ve nafaka nafaka indiriminden yararlanmıyorsa

Nafaka kesintisi yapılmayan aylarda (örneğin nafaka ödenmediği için), aile yardımı talep eden kişinin “yeni” partneri de öz ebeveyn olmasa bile, aile ikramiyesi alabilir. Ancak bunun için ön koşul evlilik, kayıtlı birliktelik veya birlikte yaşamadır. Bununla birlikte, bir takvim yılı içinde 6 aydan fazla bir süre birlikte yaşama söz konusu olmalıdır.

4. Dağıtım konusunda anlaşma olmaması halinde

Aile ikramiyesinin dağıtımı konusunda bir anlaşma yoksa, aşağıdaki kural geçerlidir:

DİKKAT:
Ayrı yaşayan ebeveynlerden biri aile ikramiyesinin tamamı için, diğeri ise yarısı için başvuruda bulunursa, geri ödeme talebi olabilir. |© DerVirgül

Yayınlama: 10.02.2023
Düzenleme: 11.02.2023
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.