“Arbeiterkammer” ne iş yapar?

Patronunuz ödeme yapmak istemiyor mu? Nedensiz işten mi çıkarıldınız?
Yoksa izin mi verilmiyor? İçerik olarak dünyada bir benzeri olmayan Avusturya İşçi Odaları Birliği [Arbeiterkammer AK], 104 yıl boyunca, işveren ve hükümetlere karşı, işçilerin haklarını savundu.

“Arbeiterkammer” ne iş yapar?

| Adem Hüyük

İşçi Odaları Birliği [Kammer für Arbeiter und Angestellte, Arbeiterkammer “AK” olarak kısaltılır] Avusturya’da çalışanların yasal temsil organıdır. Görevi, çalışanların sosyal, ekonomik, mesleki ve kültürel çıkarlarını temsil etmek ve teşvik etmektir. AK’ya üyelik tüm çalışanlar için zorunludur.

İşçi Odaları Birliği’nin [Arbeiterkammer AK] kuruluş tarihi daha eskilere dayansa da esas olarak bu günkü konumuna, 26 Şubat 1920’de, genç Avusturya Cumhuriyeti’nin demokratik olarak seçilmiş ilk parlamentosu [kurucu ulusal meclis], işçiler için, odaların kurulmasına ilişkin yasayı kabul etmesiyle kavuşmuştur.

İçerik olarak dünyada bir benzeri olmayan Avusturya İşçi Odaları Birliği [Arbeiterkammer AK], yüz dört yıl boyunca, işveren ve hükümetlere karşı, işçilerin haklarını savundu.

AK, refah devletin bel kemiğidir!

Avusturya’da gelir dağılımı adaleti ve işçi hakları konusunda, İşçi Odaları’nın etkisi yadsınamaz. Esasen Avusturya’da üç büyük birlik vardır.

İşçi Odaları Birliği [Arbeiterkammer]

Ticaret Odaları Birliği [Wirtschaftskammer]

Ziraat Odaları Birliği [Landwirtschaftskammer]

Avusturya’da memurlar dışında bütün işçiler, AK’nın koşulsuz üyesidir. Dünya ülkeleri arasında, refah devlete giden yolda öncü sayılan Avusturya, bu öncülüğünü çeşitli birliklerin sosyal ortaklıklarına borçludur. Ülkede, İşçi Odaları, Sendikalar ve Ziraat odalarına rağmen, yasa çıkaran hükümetlerin ömürleri pek uzun olmamıştır.

3,5 Milyon üyesi olan AK, tüketici haklarından, çıraklık sorunlarına, işçi haklarından, meslek kurslarına kadar, çok kapsamlı bir alanda hizmet vermektedir.

Hitler tarafından Avusturya’nın ilhakı döneminde çalışmaları sekteye uğrayan AK, Avusturya Cumhuriyeti’nin refah devlet olma yolundaki en büyük aracı olmuştur.

AK ne iş yapar?

İşçi Odaları Birliği’nin [AK], Avusturya’da işçilerin kazanılmış haklarını yasalarla güvence altına almış, kurumlaşmış bir mücadele aracıdır. İçinde ayrıca memur hizmetliler ve ulaşım sektörü çalışanları bölümleri de vardır.

AK, Avusturya genelinde 400’ün üzerindeki komisyonlarda katılım haklarını kullanmaktadırlar. AK, hükümetin hazırlayacağı yasa tasarılarına görüş bildirme ve parlamentoya yasa tasarısı sunma hakları olan bir kurumdur.

İşçi Odalarına [AK] seçilen temsilciler, ilgili komisyonlar da çalışarak ülkenin ekonomik ve sosyo-politik sorunların da kararlara varırlar. Bunun dışında İşçi Odaları [AK] iş hukuku dalında emekçilerin haklarını korunmasının yanında diğer dallarda da danışmanlık yapmaktadır.

AK’nın; çalışmaları ve etkinlikleri mühendisler odası, barolar odası gibi kuruluşlara oranla daha fazladır.

• Emekçilerin siyasal sorunlarını yönlendirir, çeşitli projeler, kanunlar hazırlar ve haklarını savunur.

• İşçi odaları, iş yerlerini denetleme yetkisine sahiptir.

• Mahkemeye işçiler için avukat gönderebiliyor.

• İşçi çıkarmalarına karşı, işçinin yanında durur.

Somut olarak örneklendirecek olursak; Beş yıl çalıştığınız işyerinizden siz veya işveren tarafından iş sözleşmeniz sonlandırıldığında, beş yıl boyunca aldığınız her aylık maaşınızın, maaş belgesini AK’da ilgili departmanına hesaplattırabilir, beş yıl içerisinde olası eksik ödemelerinizi, yine AK tarafından görevlendirilen avukat tarafından başlatılan dava ile geri alabilirsiniz.

AK, iş sözleşmeleriniz doğrultusunda, yıl başı ve tatil ikramiyelerinde yapılan hileleri ortaya çıkartarak, geçmişe dönük ödeme talep edebilir ve koşulsuz bunu işverenden sizin adınıza alabilme gücüne sahiptir.

İşçi Odaları içerisinde ülkedeki siyasi partilerin fraksiyonları yer alır. Bu fraksiyonlar her beş yılda yapılan seçimlerle aldıkları oy oranına göre, AK meclisi içerisinde sandalye sayısına sahip olur.

İşçi Odaları nezdinde, işçinin milliyeti ve yasal vatandaşlık statüsünün bir önemi yoktur. Avusturya’da çalışma müsaadesi olan ve çalışan her kimse, AK’nın doğal üyesidir. | © DerVirgül

Yayınlama: 21.01.2024
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.