Avusturya’da Türk efsaneleri | “Kahraman Steiermarklılar /Acımasız Düşman

Avusturya’da Türk efsaneleri | “Kahraman Steiermarklılar /Acımasız Düşman

Kana susamış Türkler ve kahraman Steiermarklılar: Steiermark’ta Türk efsaneleri

Steiermark’ın 15. yüzyıldaki Türk istilaları, efsanelerde ve toplumda yerleşik hale gelen klişelere yol açtı.

Avusturya’da tarihsel bağlamda Türklerden bahsedildiğinde çoğu Avusturyalının aklına hemen Viyana ve buradaki Türk kuşatmaları gelir. Türklerin sadece Viyana önlerinde kamp kurmuş olması değil, Viyana ile herhangi bir bağlantısı olmaksızın Habsburg topraklarının güneyinde tekrarlanan Türk istilaları olduğu gerçeği çok daha az yaygındır. Coğrafi konumları nedeniyle özellikle Karniyola, Karintiya ve Steiermark, 15. yüzyıl gibi çok erken bir tarihte Türk istilalarına maruz kalırken, Viyana’nın ilk kuşatması 1529 yılına kadar gerçekleşmemiştir.

Türklerle yaşanan bu karşılaşmalar kültürel hafızada derin izler bırakmış ve sadece yeniden anlatılan ve yazıya dökülen efsaneler şeklinde değil, aynı zamanda unutulmaktan korunmuştur. Özellikle travmatik ve dolayısıyla Steiermark’ta efsanelerin yaratılması için biçimlendirici olan 1480 yılı, görünüşe göre Karintiya’dan gelen Türklerin Steiermark’tan geçtiği ve sadece sekiz gün içinde öyle bir yıkıma neden olduğu yıldı ki, Josef Bauer’in “Aziz Benedikten’in Veba Mumu” efsanesinde söylediği gibi, insanlar “ağacın kabuğunu öğütmek ve ekmek yerine yemek zorunda kaldılar.”

Yaşananların zaman içinde uydurulan ya da değiştirilenlerle karıştırıldığı Steiermark efsanelerinde, bir yanda kana susamış Türkler, diğer yanda vatanlarına sadık cesur Steiermarklılara dair çok özel stereotipler ve imgeler yaratılmış, bunlar sadece efsanelere kazınmakla kalmamış, aynı zamanda günümüze kadar defalarca yeniden canlandırılan önyargılar şeklinde varlığını sürdürmüştür.

Türklerin acımasız gazabı

Türk efsaneleri, dönemin inançlarına göre Tanrı’nın insanları etkileyen her şeye hükmettiği kanlı zamanları anlatır. Sadece bireyin hayattaki konumu değil, aynı zamanda insanların başına gelen her şey. İyilik de kötülük de Tanrı’dan geliyordu. Tanrı’nın bu konumu efsanelerde doğrudan belirtilmese de Türk efsanelerinin geçtiği döneme ait genel bir fikirdi ve her zaman arka planda yankılanırdı. Türkler, tıpkı 1480’de Steiermark’ı da vuran çekirge ve veba gibi, Tanrı tarafından ceza olarak gönderilen Eski Ahit kötülükleridir. Efsanelerde “Hıristiyanlığın kalıtsal düşmanları”, “katil yakıcılar”, “kana susamış galipler”, “inançsız Müslümanlar”, “batıl inançlı düşmanlar” ya da “barbarlar” olarak tanımlanan Türkler, yanan köylerden yükselen duman sütunlarının müjdelediği cesur yerel Hıristiyanların üzerine “vahşi Allah çığlıklarıyla” saldırırlar.

Türkler yabancılardır ve efsanelerde bugünün standartlarına göre patolojik olarak tanımlanabilecek şekilde kötüdürler. Türkler sadece yakıp yıkmakla, insanları ve hayvanları katletmekle ve yerli halkı köleleştirmekle kalmaz, efsanelerde kesinlikle anlamsız bir zalimlik de yaparlar. “Die Glocke von St. Leonhard” efsanesinde, küçük bir çocuk tokmağın yerine bir çana bağlanarak işkenceyle öldürülür ve çocuğun kemikleri çanın metalinde parçalanana kadar çan titreştirilir ve “Das Türkenfeld” efsanesinde – her iki efsane de Hans von der Sann’da bulunabilir – Süryaniler öküz yerine sabana koşularak işkence görür ve kırbaçlanarak sert, kayalık zeminde karıklar açmaya zorlanır.

En ufak bir şey bile Türklerin öfkesini açığa çıkarmaya yetiyor: Hans von der Sann’da diğerlerinin yanı sıra bulunabilen “Neumarkt’taki Türkler” efsanesinde, uzun süre pencereden dışarı bakmak bir posta şefinin hayatına mal oluyor. Ve aynı efsanede bir ayakkabı tamircisi, bir Türk’ün kılıcıyla öldürülür çünkü ayakkabı tamircisi ayakkabıları çok uzun sürede onarır. Ancak bu noktada, adı geçen posta şefinin yalnızca 1800 civarında, yani Fransız döneminde yaşadığını ve kunduracı cinayetinin (mahkeme belgeleri bunu gösteriyor) muhtemelen ancak 1760 civarında faille birlikte gerçekleştiğini belirtmekte fayda var. İmparatorluk askeri olduğu için her iki durumda da eylemler hafızalara yansıtıldı ve suç Türklere atıldı.

Muzaffer Steiermark

Yerel halk Türk zulmünün kurbanı olmadığında kahraman oluyor. Düşman ordularıyla karşı karşıya gelirler ve her şeye rağmen umutsuz savaşları kazanırlar. Çünkü onlar cesurdur, savaşabilir, kahramandır ve Türklerden daha akıllıdır. Ve tabii ki Hıristiyanların Tanrısı, Allah’tan veya “kâfirlerin” peygamberinden daha güçlü olduğu için. Efsanelerde Türklerle mücadele eden, savaş sanatında tecrübeli ve silahlarla donatılmış, kroniklerde veya tarih kitaplarında ismiyle anılan soylular, askeri liderler ve askerler şeklindeki alışılagelmiş kahramanlar değil; Türklere karşı çıkan basit insanlar. Yani çiftçiler, tırpancı, fırıncı çocuğu, madenciler, hatta kadınlar, tamamen yetersiz kaynaklarla Türklere karşı savaşıyorlar ve sadece savaşmakla kalmıyorlar, kazanıyorlar. Çünkü en genç ve en aşağı olanlar bile kahraman olmak için gereken niteliklere sahiptir.

Düşmanın ezici sayısı göz önüne alındığında açık savaşta zafer elde edilemezse, düşman kurnazlıkla mağlup edilir. Alternatif olarak, örneğin Türklerin ateşli silah kullanma becerilerinin gösterilmesi nedeniyle moralleri bozulduğunda psikolojik savaşa başvuruluyor. Bildirilecek hiçbir zafer yoksa, destanlar yenilgileri, hiçbir savaşın olmadığı yerlerde zaferler bildirilirken yeniden yazar.

Destanlarda Hıristiyanların Türklere karşı kazandığı zafer çoğu kez tamdır. Büyük bir kuvvet ya da çok daha üstün bir ordu tamamen yenilgiye uğratılır, kafaları kesilerek tamamen yok edilir, savunmada bulunan bir dul kadın tarafından havaya uçurulur ya da tek bir adamın bile kaçamayacağı şekilde bir selin barajlı suları tarafından sürüklenip gider. Hatta bir sahra kampının tamamı bir sel yüzünden yok olur ve hatta Viyana önünde yenilgiye uğrayan büyük Türk ordusu, Marburg önünde birleşik kuvvetler tarafından tamamen yok edilir ve kalan son Türk savaşçıları Drau’da telef olur.

Ve her şeyin üstünde olan Allah’ın her zaman bir rolü vardır. Eğer Steiermarklılar kazanırsa bunu Tanrı öyle istediği için yapıyorlar. Tanrı ve azizler, kiliseleri ve manastırları kurtarmak ve zalim Türkleri cezalandırmak için mucizeler yaratmaktadır. Askeri liderleri kör ederler, kilise ve manastırları düşmanın gözünden gizlerler, hatta gerekirse mihraptaki yerlerini bırakıp savaşlara bizzat müdahale ederler.| ©DerVirgül

Bu makale, Graz Tıp Üniversitesi’nde histoloji ve Embriyoloji profesörü Astrid Hammer’in Almanca makalesinin Türkçeye çevirisidir. Çeviri: DerVirgül

Yayınlama: 07.05.2024
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.