Friedrich Nietzsche | Büyük kardeş ihaneti

Hitler 1935 yılında Friedrich Nietzsche’nin kız kardeşi Elizabeth’in cenazesine katılır. Elizabeth’in Nietzsche’yi antisemit bir düşünür olarak sunma çabaları sonuç verir. Aryan kültürün temsilcilerini oluştururken bir elini Wagner’e uzatan Hitler, diğeriyle Nietzsche’ninkini tutar.

Friedrich Nietzsche | Büyük kardeş ihaneti

Derleyen Adem Hüyük

Friedrich Nietzsche [1844-1900], 19. yüzyılın sonlarına doğru yaşamış Alman filozof ve düşünürdür. Nietzsche’nin felsefesi, çağının ve geleceğin temel kavramlarını sorgulayan, geleneksel düşüncelere meydan okuyan ve derin bir eleştirel düşünceyi içeren bir dizi eserden oluşur. Nietzsche’nin felsefesi, birçok alanda büyük etki yaratmış ve hala günümüzde tartışılan önemli bir felsefi akımdır.

Nietzsche’nin felsefesinin ana unsurları şunlardır:

Nihilizm ve Tanrının Ölümü: Nietzsche’nin en ünlü ifadelerinden biri “Tanrı öldü”dür. Nietzsche, modern dünyada artık tanrıya olan inancın güçlü olmadığını savunur. Ona göre, bu “Tanrının ölümü”, insanın mutlak değerler ve anlamlar arayışını sarsar ve nihilizm olarak adlandırılan bir duruma yol açar.

Süperinsan [Übermensch] Kavramı: Nietzsche, insanın gelişimini ve olgunlaşmasını teşvik eden bir ideale atıfta bulunur: Süperinsan. O, bireyin geleneksel değerlerden ve normlardan bağımsız olarak, kendi değerlerini yaratabilecek ve kendi potansiyelini gerçekleştirebilecek bir duruma ulaşmasını önerir.

Güç İstenci [Wille zur Macht]: Nietzsche’nin felsefesinde merkezi bir kavramdır. Nietzsche’ye göre, evrende her şeyin temelinde bir güç istenci vardır ve insan da bu istenci içgüdüsel olarak taşır. İnsanın amacı, kendi güç istencini gerçekleştirmek ve güçlü bir birey olmaktır.

Ahlaki Değerlerin Eleştirisi: Nietzsche, geleneksel ahlaki değerleri (örneğin iyi-kötü, doğru-yanlış) eleştirir ve bunların toplum tarafından dayatılan sözde ahlaki kavramlar olduğunu savunur. Ona göre, ahlaki değerler insanın güç istencini baskılayarak onu köleleştirir.

Toplumsal ve Kültürel Eleştiri: Nietzsche, toplumsal kurumları ve kültürel yapıları sorgular. Ona göre, toplumun bazı alanları güç istencini baskılar ve insanın gerçek potansiyelini engeller.

Estetik Düşünce: Nietzsche, güzellik ve sanatın insan yaşamında önemli bir rol oynadığını düşünür. Sanat, insanın iç dünyasını ifade etmesine ve insanın güç istencini ifade etmesine olanak tanır.

Friedrich Nietzsche’nin felsefesi, anlaşılması ve yorumlanması zor olabilir. Bazıları onun düşüncelerini radikal ve tehlikeli olarak görürken, diğerleri onun felsefesinin derinlikli ve kışkırtıcı olduğunu düşünür. Nietzsche’nin eserleri, felsefe, edebiyat, sosyoloji ve psikoloji gibi birçok disiplin üzerinde önemli bir etkiye sahip olmuştur.

Büyük kardeş ihaneti

Friedrich Nietzsche’nin düşünceleri ve eserlerinin antisemitizm ile bağdaştırılması oldukça tartışmalı bir konudur. Nietzsche’nin kendisi, antisemitizmi açıkça desteklememiş ve özellikle “ırkçı” fikirlere karşı çıkmıştır. Bununla birlikte, bazıları onun eserlerini yorumlarken ve çeşitli şekillerde kullanırken antisemitik düşüncelere zemin hazırladığını veya uyandırdığını iddia etmişlerdir.

Antisemitizm, Yahudi insanlara yönelik önyargı, nefret ve ayrımcılık içeren bir ideolojidir. Bu tür düşünceler tarihsel olarak birçok yerde ortaya çıkmış ve Yahudi halkına karşı ciddi zulümlerle sonuçlanmıştır.

Nietzsche’nin eleştirel düşünce tarzı, geleneksel düşünceleri ve değerleri sorgulama eğilimi, bazı yorumcular tarafından antisemitik düşüncelere olanak sağladığı şeklinde yorumlanmıştır. Özellikle “Ahlat Ağacı” adlı eserinde, “kötülük” ve “sömürgeci ruh” gibi kavramlar kullanması, bazıları tarafından antisemitik önyargıları körüklediği şeklinde yorumlanmıştır.

Ancak, Nietzsche’nin felsefesinin tamamını antisemitizmle ilişkilendirmek doğru değildir. Çünkü Nietzsche, çeşitli fikirler arasında da sıklıkla çelişkiler içerir ve düşünceleri karmaşıktır. Onun felsefesi, insanın güç istencini, özgürlüğünü ve yaratıcılığını vurgulayan bir filozofidir ve antisemitizm ile bağdaştırılacak bir ideoloji değildir.

Önemli olan, Nietzsche’nin eserlerini ve felsefesini anlamak için onun metinlerine ve düşüncelerine doğrudan bakmaktır. İnterpretasyon ve yorumlar çeşitli şekillerde yapılabilir, ancak objektif ve doğru bir değerlendirme için doğrudan kaynaklara başvurmak önemlidir. Tarih boyunca bazı kişiler, Nietzsche’nin düşüncelerini yanlış yorumlamış ve istismar etmiş olabilirler. Bu nedenle, Nietzsche’nin eserlerini özgün halleriyle okuyarak ve doğru bağlam içinde değerlendirerek anlamak önemlidir.

Nietzsche’nin antisemit bir düşünür gibi sunulmasının ardında tam bir kardeş kurbanı olması yatar. Yaşamının son on yılını bakıma muhtaç, yatalak bir hasta olarak geçiren bu büyük deha hezeyanlar içinde deliliğin zindanlarında çürürken, bakımını üstelenen ve koyu bir antisemit olan kız kardeşi Elizabeth eserlerine yaptığı eklemelerle ondan antisemit bir düşünür yaratma çabasına girişir. Böylece tarih, bir insana yapılacak en büyük ihanetlerden birine, düşüncelerine taban tabana zıt fikirlerin kendisininmiş gibi gösterilmesine sahne olmaya başlar.

Friedrich Nietzsche’nin kız kardeşi Elisabeth Förster-Nietzsche (1846-1935), Alman yazar, yayıncı ve Nietzsche’nin eserlerini popülerleştirmeye çalışan önemli bir figürdür. Ancak, kız kardeşi Elisabeth’in, Nietzsche’nin düşünceleri ve eserlerinin yayılmasında ve yorumlanmasında bazı tartışmalı ve tartışmalı etkileri olmuştur.

Elisabeth, Nietzsche’nin on yaş küçük kız kardeşidir ve hayatlarının bir döneminde yakın bir ilişki yaşamışlardır. Ancak, zamanla Elisabeth’in ideolojileri ve Nietzsche’nin felsefesi arasında derin ayrılıklar oluştu. Elisabeth, eşinin işbirliğiyle Nietzsche’nin eserlerinin birçoğunu yayınlamış ve onun felsefesini sahip olduğu ahlaki ve siyasi düşüncelerine göre yorumlamıştır.

Elisabeth, Nazizme sempati duyan ve antisemitik düşüncelere sahip olmuştur. Özellikle Nietzsche’nin “üstinsan” kavramını kendi ideolojisinin bir parçası olarak kullanmış ve kardeşinin düşüncelerini kendi ideolojik amaçları için manipüle etmiştir. Nazizme yakınlığı nedeniyle Adolf Hitler ve diğer Naziler arasında popüler olmuştur.

Elisabeth’in bu tür etkileri ve kullanımları, Nietzsche’nin eserlerini ve felsefesini yanlış temsil etmiş ve istismar etmiştir. Nietzsche, Nazizm ve antisemitizmle hiçbir şekilde bağdaştırılamayacak bir filozoftur ve kendi yaşamı boyunca bu tür düşüncelere karşı çıkmıştır.

Elisabeth’in Nietzsche’nin felsefesi üzerindeki etkisi, Nietzsche’nin itibarını olumsuz yönde etkilemiştir. Ancak, modern akademik çalışmalar ve filozofların analizleri, Nietzsche’nin gerçek düşüncelerinin Elisabeth’in yorumlarından ve manipülasyonlarından bağımsız olduğunu göstermiştir.

Sonuç olarak, Elisabeth Förster-Nietzsche, Nietzsche’nin kız kardeşi olmasına rağmen, onun eserlerini yanlış yorumlamış ve kendi ideolojik hedefleri için kullanmıştır. Onun Nazizmle ilişkilendirilmesi, Nietzsche’nin gerçek felsefesiyle uyumsuzdur ve onun düşüncelerini anlamak için doğrudan Nietzsche’nin eserlerine başvurmak ve onun kendi söylemlerine dayanmak önemlidir. | ©DerVirgül

Yayınlama: 29.07.2023
Düzenleme: 29.07.2023
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.