Avusturya’da Ulusal Konsey seçimleri için tarih belirlendi | Peki Ulusal Konsey nedir?

Avusturya’da Ulusal Konsey seçimleri için tarih belirlendi | Peki Ulusal Konsey nedir?

Çarşamba günü hükümet, Bakanlar Kurulu’nda 2024 Avusturya yasama seçimlerinin tarihini resmen belirledi.

Daha önce duyurulduğu üzere Avusturya 29 Eylül’de yeni Ulusal Konsey üyelerini seçecek. Geçtiğimiz pazar günü yapılan AB seçimlerinin ardından, 2024 “süper seçim yılında” bir başka tarih daha belirlendi. Vorarlberg eyalet seçimleri 13 Ekim’de ve Steiermark eyalet seçimleri muhtemelen Kasım ayında yapılacak.

Hükümet ilgili kararnameyi Çarşamba günü yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında kabul etti ve bunun ardından Ulusal Konsey’in ana komitesinde oy çokluğuyla onaylanması gerekiyor – bunun için son tarih 19 ve 20 Haziran.

2024 Ulusal Konsey seçimlerinden önceki son tarih

Seçim hazırlıkları, seçimden önceki 82. gün, yani 9 Temmuz’dan itibaren gerçek anlamda başlamış olacak. Bu tarihten itibaren, en az üç milletvekilinin desteğine sahip olmayan partiler, seçime katılabilmek için gerekli olan 2.600 destek beyanını toplayabilecekler. Destek beyanlarını da içeren seçim teklifinin en geç 2 Ağustos’taki “kapanış tarihine” [saat 17:00] kadar sunulması gerekiyor.

Avusturya Parlamentosu

Avusturya Parlamentosu, Ulusal Konsey [Nationalrat] ve Federal Konsey [Bundesrat] olmak üzere iki meclisten oluşmaktadır.

Ulusal Konsey’in 183 üyesi doğrudan halk tarafından seçilmektedir.

Öte yandan, Federal Konsey’e Avusturya’daki dokuz eyalet, nüfusları oranında belirlenen sayı kadar temsilci göndermektedir.

Toplam üye sayısı üyeliklerin nüfusuna göre değişebilmektedir. Halihazırda bu sayı 61’dir.

Federal Konsey

Dokuz eyaletten gelen Federal Konsey üyeleri için Anayasanın tanımlaması şöyle:

Madde 34. (1) Eyaletler, her bir eyaletin nüfusuna orantılı şekilde Federal Konseyde temsil edilirler.

(2) Nüfusu en yüksek eyalet, Konseye on iki milletvekili ile, diğer eyaletler nüfuslarının nüfusu en yüksek olan eyaletin nüfusuyla orantılı sayıda milletvekili ile ve bu oranın yarısını aşan geri kalanları ise tam sayıyla temsil edilirler.

Ancak, her bir eyalet en az üç milletvekiliyle temsil edilme hakkına sahiptir.

Ayrıca, Anayasası 35’inci maddesi ikinci fıkrasında ise, ‘’Federal Konseyin üyeleri kendilerini atayan Eyalet Meclisi üyeleri arasından seçilmek zorunda değildirler.

Ancak, Eyalet Meclisi üyesi seçilmek için aranan şartları haiz olmak zorundadırlar.

Buna göre, Federal Konsey üyelerinde seçilmiş olmak şartı aranmıyor.

Federal Konsey, çift meclisli yasama organının üst kamarasıdır.

Anayasanın 41. Maddesine göre, Federal Konsey ve Federal Konsey üyelerinin üçte biri tarafından, Ulusal Konseye yasa teklifleri sunabilir.

Federal Konsey Ulusal Konsey’den geçen yasaları veto etme hakkına sahiptir.

Ancak aynı yasa ikinci defa Federal Konseye geldiği zaman veto hakkı yoktur.

Sadece yasayı yüksek mahkemeye gönderebilir.

İlgili kanun Anayasanın 42. Maddesinde şu şekil yer alıyor

(1) Milli Konseyin çıkardığı tüm yasal düzenlemeler Başkan tarafından vakit geçirilmeksizin Federal Konseye iletilmelidir.

(2) Anayasada aksine bir hüküm bulunmadıkça, kabul edilen bir yasal düzenleme ancak, Federal Konsey bu yasal düzenlemeye gerekçeli olarak itirazda bulunmamış ise, onanabilir ve yayımlanabilir.

Avusturya’nın Federal yasama yetkisine sahip olup, bir kanunun federal yasa haline gelmesi için ulusal konseyde görüşülmesi gereklidir. Yasa burada görüşüldükten sonra federal konseye gönderilir.

Ayrıca, Eyaletlerin özerk yetki alanlarına giren konularla ilgili antlaşmalarda Federal Konseyin onayının alınması şarttır.

Ulusal Konsey

Anayasanın 24. Maddesi ‘’Ulusal Konsey, Federal Konsey ile müştereken Federasyonun yasama yetkisini icra eder’’ demekte.

Ulusal Konsey üyeleri, 16 yaşını dolduran Avusturya vatandaşları tarafından seçilir. Ulusal Konsey üyeleri aynı zamanda milletvekilleridir.

183 Ulusal Konsey üyesi doğrudan halk oylaması ile seçilir. Bu nedenle alt meclis olarak kabul edilse de pratikte Federal Konsey’den kesinlikle daha güçlüdür.

Ulusal Konsey üyeleri partilerinin aldıkları oy oranına göre, konseyde sandalye sayısına sahip olurlar.

Anayasanın 50. Maddesi uyarınca, ‘’(1) Mevcut kanunların içeriğini değiştiren, ya da onları tamamlayıcı nitelikte olan ve 16’ncı maddenin birinci fıkrası kapsamında yer almayan siyasi antlaşmalar ancak, Ulusal Konseyin onayı ile yapılabilir.

(Anayasanın 16. Maddesi (1) Eyaletler kendi yetki alanına giren konularda Avusturya’ya komşu devletlerle, ya da onları oluşturan eyaletlerde antlaşmalar yapabilirler.)

Anayasanın 52. Maddesi birinci fıkrası, her iki konseye hükümeti denetleme hakkı vermekte.

52. Madde bir fıkrasında, ‘’Ulusal Konsey ve Federal Konsey, Federal Hükümetin icrasını inceleme, icra ile ilgili tüm konularda mensuplarını sorgulama ve ilgili bütün bilgileri talep etmenin yanı sıra, icra yetkisinin kullanımına ilişkin taleplerini kararlarında belirtme hakkına sahiptirler.’’ Denmekte.

Federal Meclis

Anayasanın 38. Maddesinde, ‘’Ulusal Konsey ve Federal Konsey, Federal Cumhurbaşkanının onanması ve savaş ilanı kararının alınması amacıyla, Ulusal Konseyin merkezinde halka açık bir şekilde müştereken bir araya gelerek Federal Meclis şeklinde toplanır’’ hükmü yer almakta.

Federal meclis veya parlamento, Ulusal Konsey ve Federal Konsey üyelerinin aynı anda parlamento çatısı altında bir araya gelmelerinden oluşmaktadır.

Ayrıca, Anayasanın 62. Maddesine göre, Federal Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Federal Meclis önünde aşağıdaki şekilde and içer.

63. maddeye göre ise, Federal Cumhurbaşkanı hakkında ancak Federal Meclisin onayı ile yasal takibat başlatılabilir.

Sonuç olarak, Ulusal Konsey üyeleri aynı zamanda federal milletvekilidir ve halk tarafından seçilir.

Yasa teklifleri, milletvekilleri, Federal Konsey ve Federal Konsey üyelerinin üçte biri tarafından önerge olarak, Federal Hükümet tarafından ise yasa layihası olarak Ulusal Konseye sunulur.

Ulusal Konsey aynı zamanda yasa koyucudur. Ancak onay için Federal Konsey’e gönderir.

Federal Konsey üyeleri, eyalet meclisleri tarafından seçilerek atananlardır.

Atanan Federal Konsey üyeleri, kendi eyaletlerinde eyalet meclislerine seçilmiştir.

Ancak eyalet meclisleri Federal Konsey’e eyalet meclisi dışından görevlide gönderme hakkına sahiptir.

Anayasaya göre, Ulusal Konsey ve Federal Konsey birbirini tamamlamaktadır. |©DerVirgül

Yayınlama: 12.06.2024
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.