Avusturya’da yoksulluk içinde yaşayanların sayısı artıyor

Avusturya’da yoksulluk içinde yaşayanların sayısı artıyor

İstatistik Avusturya Kurumu’na göre, 2023 yılında Avusturya’da 336,000 kişi (özel hanelerdeki nüfusun yüzde 3.7’si) AB tanımına göre asgari yaşam standardı olarak kabul edilen günlük harcamalarını karşılayamadığını belirtti.

Beklenmedik harcamalar olan 1.370 Euro ve yılda bir tatil de dahil olmak üzere, AB tarafından tanımlanan 13 özellik ve günlük yaşam faaliyetinden (“mutlak yoksulluk ölçüsü”) en az yedisini karşılayamadıklarını belirten kişiler, maddi ve sosyal açıdan ciddi şekilde yoksun olarak kabul edilmektedir. 2022 yılında 201.000 kişi (yüzde 2,3) bu yoksulluk durumundan etkilenmiştir.

Çocuklar ve gençler

Araştırmaya göre, 88.000 çocuk ve genç mutlak yoksulluktan etkilenmiştir ve bu rakam bir önceki yılın iki katından fazladır (2022: 18 yaş altı 36.000 kişi). Bu da maddi ve sosyal açıdan ciddi şekilde dezavantajlı olan 18 yaş altı kişilerin oranının yüzde 5,3, 65 yaş ve üstü kişilerin oranının ise yüzde 1,9 olduğu anlamına gelmektedir.

Tek ebeveynli hanelerdeki kişiler yüzde 15,3’lük oranla en yüksek riske sahiptir. En az iki yetişkin ve üç veya daha fazla çocuğu olan aileler de yüzde 8,5 ile orantısız bir şekilde etkilenmiştir.

1,3 milyondan fazla kişi yoksulluk riski altında

Bu mutlak yoksulluk seviyelerine ek olarak, hane geliri de bir ölçü olarak kullanılmaktadır. Tek kişilik bir hane için yoksulluk riski eşiği aylık 1.572 Euro olarak belirlenmiştir. 2023 yılında 1.338.000 kişi veya nüfusun yüzde 14,9’u bu medyan değerin yüzde 60’ının altında düşük hane gelirine sahiptir.

Dolayısıyla bu kişiler AB tanımına göre yoksulluk riski altında kabul edilmektedir, ancak bu rakam hanelerin harcanabilir gelirleriyle geçimlerini ne ölçüde sağlayabildikleri konusunda herhangi bir sonuca varılmasına izin vermemektedir.

Gelire rağmen yoksulluk

Avrupa asgari yaşam standardının karşılanamadığı 336.000 kişinin yüzde 58’i (194.000 kişi) nispeten düşük bir hane gelirine sahipti. Dolayısıyla bu kişiler, gelirleri bakımından yoksulluk riski altında olmanın yanı sıra önemli bir maddi ve sosyal dezavantaja da sahipti.

Bununla birlikte, geliri yoksulluk riski eşiğinin üzerinde olan ancak yine de dezavantajlı bir yaşam tarzına sahip olan 142.000 kişi de vardı. Buna karşılık, yoksulluk riski altındaki 1.338.000 kişinin yüzde 15’i aynı zamanda “maddi ve sosyal açıdan önemli ölçüde yoksun” iken, geri kalanı (yüzde 85) maddi nedenlerle birçok ortak mal ve faaliyetten yoksun kalmak zorunda değildi.

Bir risk faktörü olarak işsizlik

Risk faktörlerinden biri düşük istihdam ya da hiç istihdam olmamasıdır: on iki ay ya da daha uzun süredir işsiz olanların yarısından fazlası (yüzde 56) yoksulluk riski altındadır ve dörtte birinden fazlası (yüzde 28) önemli ölçüde maddi ve sosyal yoksunluk içindedir.

İnsanlar ya ciddi derecede maddi ve sosyal açıdan dezavantajlıysa, yani mutlak yoksulluktan etkileniyorsa ya da hane halkı mevcut medyan gelirin yüzde 60’ından daha azına sahipse veya çalışma hayatına yalnızca sınırlı ölçüde entegre olmuşsa, yani sosyal dışlanma için bu üç risk grubundan en az birine dahilse, yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında oldukları kabul edilir.

Gelir ve yaşam koşullarına ilişkin en son araştırmaya (EU-SILC) göre, 2023 yılında 1.592.000 kişi (özel hanelerdeki nüfusun yüzde 17,7’si) AB tanımına göre yoksulluk ve dışlanma riski altındadır. Buna 18 yaşın altındaki 376.000 çocuk ve genç de dahildir. Avusturya İstatistik Kurumu’na göre, bir önceki yıla kıyasla ortaya çıkan farklar istatistiksel olarak güvenilir bir değişim olarak kabul edilemeyecek kadar küçüktür.| ©DerVirgül

Yayınlama: 25.04.2024
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.