Avusturyalılar öteden beri kıta Avrupa’sının ikilem yaşayan halkı oldu

Avusturya halkı AB’ye karşı özellikle düşmanca bir tutum sergilemeye devam ediyor. Avusturya halkının sadece %42’si Birlik üyeliğine olumlu bakarken, %22’si bunu kötü bir şey olarak görüyor. AB göç ve göçmen yasaları, 1995 öncesi katı Avusturya yabancılar yasasını yumuşatmıştır.

Avusturyalılar öteden beri kıta Avrupa’sının ikilem yaşayan halkı oldu

Bu oran 27 AB üyesi ülke arasında en düşük ve en yüksek orandır. Ankete katılan tüm AB vatandaşlarının yüzde 61’i ülkelerinin üyeliğini iyi bir şey olarak değerlendiriyor.

İtalya (yüzde 43) ve Çek Cumhuriyeti’ndeki (yüzde 44) AB onay oranları Avusturya’dan sadece biraz daha iyi. En yüksek onay yüzde 86 ile Lüksemburg’da. Ankete katılan Avusturyalıların yüzde 55’i AB üyeliğinin ülkenin geneline fayda sağladığına inanıyor – bu oran yine Avrupa’daki en düşük rakam. Litvanya, İrlanda, Lüksemburg ve Malta’da ise bu oran yüzde 90’ın üzerindedir.

AB’nin Avusturyalıların günlük yaşamları üzerinde gözle görülür bir etkisi var

Brüksel, Strazburg ve Lüksemburg’da alınan kararların etkileri yine de Avusturyalılar tarafından hissedilmektedir. Bu ülkedeki katılımcıların neredeyse dörtte üçü AB’nin günlük yaşamlarını etkilediğini belirtmiştir. AB genelinde ise bu oran yüzde 70’tir.

AB Parlamentosu’nun anketi Avrupa seçimlerinden altı ay önce yayınlandı. Hem AB’de hem de Avusturya’da oy kullanma olasılığı son seçimlere kıyasla artmıştır.

Muhtemel katılım oranı sırasıyla yüzde 68 ve yüzde 66 olarak hesaplanmıştır. Bu oran, kişisel olarak oy kullanma olasılıklarını birden ona kadar olan bir ölçekte yedi veya daha yüksek olarak değerlendiren katılımcıların oranına karşılık gelmektedir. 2019’daki son AB seçimlerinde Avusturya’da seçime katılım oranı yüzde 60’ın biraz altındaydı.

Eurobarometre araştırmasının diğer sonuçları

Ancak daha yüksek bir katılım oranı, seçmenlerin AB Parlamentosu’nun daha güçlü bir rol oynamasını istedikleri anlamına gelmemektedir. Avusturya’da katılımcıların sadece %38’i bu yönde görüş bildirirken, %39’u Avrupa Parlamentosu’nun daha az önemli bir rol oynamasını istemektedir (geri kalan %10’luk kısım “Aynı rol” ve “Bilmiyorum” seçenekleri arasında bölünmüştür). Estonya, Danimarka ve Çek Cumhuriyeti’ndeki katılımcılar daha da olumsuz düşünmektedir. Kıbrıs’ta ise katılımcıların yüzde 86’sı Avrupa Parlamentosu’nun daha fazla ağırlığa sahip olmasını istedi.

Akdeniz’deki ada devleti, kendi yaşam standartlarının kötüleşip kötüleşmediği ve daha da düşmesini bekleyip beklemedikleri sorulduğunda da en yüksek skoru (yüzde 77) elde etti. Avusturya’da katılımcıların yüzde 44’ü bu soruya olumlu yanıt verdi. Bu Eurobarometre için AB genelinde 15 yaş üstü toplam 26,523 kişiyle anket yapılmıştır.| ©DerVirgül

Yayınlama: 06.12.2023
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.