Avusturyalıların geleceğe ilişkin iyimserliği azalıyor

Ekonomik açıdan zor bir dönemden geçen Avusturyalılar arasında geleceğe iyimser bakanların sayısı azalıyor. Bununla birlikte, kendi kaderini tayin etme hakkı-becerisi yaşamın her alanında bir kez daha hafifçe yükseliyor.

Avusturyalıların geleceğe ilişkin iyimserliği azalıyor

Swiss Life tarafından gerçekleştirilen temsili bir ankette Avusturyalıların yüzde 60’ı kendi kaderini tayin edebilen bir yaşam sürdüklerini söylüyor (2022: yüzde 56). Bu oran Avusturya’da özellikle iş hayatı, emeklilik ve mali konularda kendi kaderini tayin etme konusunda hafif bir artışa işaret ediyor. Buna karşılık, sadece yüzde 17’si son on iki ay içinde kendi kaderini tayin etme gücünün azaldığını belirtmiştir.

Kendi kaderini tayin barometresi gösteriyor: Daha az iyimserlik ve daha fazla stres

Koronavirüs pandemisi, ekonomik zorluklar ve ulusal ve uluslararası siyasi krizlerle geçen iki yılı aşkın bir sürenin ardından Avusturyalıların kendilerine olan güveni azaldı: Sadece %29’u gelecek konusunda kayıtsız şartsız iyimser olduğunu söylüyor (2021 ve 2022’de %30). Korona öncesi yıllarda bu oran hala yüzde 40’ın üzerindeydi.

Algılanan stres düzeyi de artmıştır. Katılımcıların yüzde 30’u cinsiyet, yaş ve ikamet yerine bakılmaksızın hayatlarında sık sık stresli ve baskı altında hissettiklerini söylüyor. Bir önceki yıl bu oran yüzde 26 ile önemli ölçüde daha düşüktü. Neyse ki memnuniyet artmış, katılımcıların yüzde 48’i hayatlarından çok memnun ya da memnun olduklarını belirtmiştir (2022: yüzde 46).

Avusturyalılar arasında istikrarlı finansal güven

Durgun iyimserliğe rağmen, Avusturya’da insanların finansal güveni 2023’te istikrarlı. Katılımcıların yüzde 65’i on yıl sonraki kişisel mali durumlarını olumlu olarak değerlendiriyor (2022: yüzde 64). Emekliler gelecekteki mali durumları konusunda bir önceki yıla göre daha fazla güven duymakta. Ankete katılanların yüzde 53’ü on yıl sonraki mali durumlarını olumlu olarak değerlendireceklerini belirtmiş (2022: yüzde 49).

Yaşlılık yardımlarına güven hala az

Yaşlılık güvencesine duyulan güven biraz artmış olsa da düşük seviyede kalmaya devam etmektedir. Avusturya’da ankete katılanların üçte biri, devlet ve özel emeklilik hizmetlerinin yaşlılıklarında kendi kararlarını verebilecekleri bir yaşam sürmelerini sağlayacağına inanmaktadır (2023: yüzde 33; 2022: yüzde 30).

Özellikle genç yaş grubunda güven artmıştır. 18-29 yaş grubundakilerin yüzde 30’u devlet ve özel emeklilik hizmetlerinin yaşlılıklarında kendi kaderlerini tayin edebilecekleri bir yaşam sürmelerini sağlayacağına inanmaktadır. Bu oran bir önceki yıla göre yüzde iki puan daha fazladır. Bununla birlikte, bir önceki yıla kıyasla, bu yaş grubundaki daha az kişi (yüzde 42), 2022’deki yüzde 47’ye kıyasla, emeklilik hükümlerinin başarısından veya başarısızlığından sorumlu olduklarını düşünmektedir.

Yarı zamanlı istihdamda olanlar da emeklilik hükümlerine daha fazla güven duymakta (2022’de yüzde 24’e karşı yüzde 27). 50-64 yaş grubundaki katılımcılar arasında emeklilik hükümlerine güven düşük seviyede kalmıştır (hem 2022 hem de 2023’te yüzde 32). | ©DerVirgül

Doğu Ekspresi Belgeseli [Beyaza Yolculuk]

Yayınlama: 26.11.2023
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.