Finanz-Online | Vergi iadesi 2024

Finanz-Online için gerekli olan nelerdir?
Finanz Online’da vergi iadesi için cep telefonu imzasına [Handysignatur] veya vergi dairesi tarafından verilen erişim verilerine ihtiyacınız var. FinanzOnline portalına kaydolduktan sonra bunları posta yoluyla veya vergi dairesinden [Finanzamt] şahsen alabilirsiniz.

Finanz-Online | Vergi iadesi 2024

Ne zaman zorunlu vergi iadesi [Arbeitnehmerveranlagung] yapmak gerekir?

Bazı durumlarda, vergi iadesi zorunludur ve bir sonraki yılın 30 Nisan tarihine kadar vergi dairesine veya bir sonraki yılın 30 Haziran tarihine kadar Finanz Online’a göndermelisiniz.

 • Serbest meslek dışı işlerden gelir elde ettiyseniz de (örneğin sınır ötesi işe gidip gelenler veya başka bir ülkeden emekli maaşı aldığınızda) ve bu gelir yıllık 730 Euro’dan fazlaysa.
 • Yüksek veya yanlış hesaplanmış yol parası (Pendlerpauschale) veya Familienbonus.
 • Aynı yıl içinde toplam 3.000 Euro’dan fazla vergiden muaf kar paylaşımı veya hayat pahalılığı primi aldıysanız.
 • İşverenleriniz ikamet ettiğiniz yerden iş yerinize gitmek için toplu taşıma bileti ücretini ödediyse veya bunu vergiden muaf olarak geri ödediyse, ancak bunun için gerekli koşullar yerine getirilmediyse.

İşverenden yanlışlıkla veya yanlış miktarda vergiden muaf çocuk bakım parası aldıysanız.

 • Avusturya Parlamento Üyesi veya Avrupa Parlamentosu’nun Avusturyalı bir üyesi olarak maaş aldıysanız.
 • Enflasyonla mücadele primi aldıysanız ve vergilendirilebilir yıllık geliriniz 90.000 Euro’dan fazlaysa

30 Eylül’e kadar vaktiniz olan unsurlar:

 • Aynı yılın en azından bir bölümünde aynı anda ücret vergisine tabi iki veya daha fazla geliriniz varsa.
 • Tek kazanan (Alleinverdiener) veya tek ebeveyn (Alleinerzieher) kesintisi.

Aşağıdaki durumlarda, vergi dairesi tarafından vergi iadesi sunmanız istenebilir:

Sosyal sigortadan hastalık ödemesi (Krankengeld), veya rehabilitasyon ödemesi, askeri eğitim ödemeleri, İflas Ücretlendirme Fonu ödemeleri, İnşaat İşçileri Tatil Fonu’ndan belirli ödemeler ve hizmet çeki ödemeleri.

Not

Zorunlu vergi iadesi nedeni olsa bile, yalnızca 2024’teki toplam yıllık geliriniz EUR 12.756,- (2023’ye kadar: EUR 12.000,-) geçtiği süre mecburidir.

Uygulama değerlendirmesi

Başvuru değerlendirmesi için 5 yılınız var. Bu durum, vergi dairesi tarafından otomatik olarak değerlendirilmiş olmanız halinde de geçerlidir. Aşağıdaki durumlarda her halükârda başvuruda bulunmalısınız:

 • Tek gelir sahibi (Alleinverdiener) veya tek ebeveyn (Alleinerzieher) iseniz ve şirketinizde kesinti için başvurmamışsanız veya kesintinin aylık bir etkisi olmamışsa,
 • Çoklu çocuk (Mehrkindzuschlag) ödemesi talep etme hakkına sahiptir.
 • Bir veya daha fazla çocuk için aile yardımı alıyorsanız veya nafaka ödemesi yapıyorsanız.
 • Özel giderler (Sonderausgaben), gelirle ilgili giderler (Werbungskostn) veya olağanüstü giderler (außergewöhnliche Belastungen) talep edebilir.
 • Yıl içinde maaşınızdan veya emekli maaşınızdan sosyal sigorta kesintisi yapıldı, ancak gelir vergisi (Lohnsteuer) kesilmediyse (= negatif vergi!)
 • Aynı yıl içinde kazançlarında dalgalanmalar veya kesintiler olduysa (örneğin: staj (Ferialpraktikum) yaptıysanız, ebeveyn izninden (Elternkarenz) sonra yıl içinde işe dönüş, bir yıl içerisinde işsizlik maaşı aldıysanız ve aynı yıl içinde yine işe döndüyseniz.

Negatif vergi nedir?

Maaşınızdan veya emekli maaşınızdan sosyal sigorta kesintisi yapılmış, ancak gelir vergisi kesilmemişse, vergi iadesi aracılığıyla negatif bir vergi alabilirsiniz. Emeklilere tavsiye edilir.

2023 için hayat pahalılığı ödeneği (Teuerungsabsetzbetrag):

Düşük gelirli çalışanlar 2023 yılı için vergi iadesi aracılığıyla bir defaya mahsus olmak üzere hayat pahalılığı ödeneği alacaktır. Bu tutar, 18.200 Euro’luk bir gelire kadar 500 Euro’dur. Bunun ötesinde, 24.500, – EUR bir gelire kadar eşit olarak sıfıra indirilecektir. Emekli maaşları 2022’de ödendiğinde bir defaya mahsus olağanüstü ödeme (außerordentliche Einmalzahlung) almayan emekliler de 20.500,- EUR emekli maaşı ödemelerine kadar 500,- EUR hayat pahalılığı kesintisi alma hakkına sahiptir. Daha yüksek emekli maaşı ödemeleri durumunda, 25.500, – EUR kadar olan ödemeler için hayat pahalılığı ayarlaması eşit olarak sıfıra indirilir.

Vergi iadesinde neler talep edilebilir?

Gelirle ilgili giderler (Werbungskosten):

 • Yolcu ödeneği (Pendlerpauschale)
 • Sendika aidatları (Gerwerkschaftsbeiträge, Betriebsratsbeiträge)
 • Kendi kendine ödenen sosyal güvenlik primleri Sozialversicherungs-Beiträge)
 • Geringfüging çalışanlar için ödenen Sosyal sigorta
 • Ortak sigortalı yükümlü olan kişiler için zorunlu primler (Mitversicherungspflichtbeiträge)
 • Ev ofisi götürü tutarı (çalışan: 2021-2024 arası dahili değerlendirmeler için) (Homeofficepauschale)
 • Ergonomik mobilya maliyetleri (2021-2024 arası çalışan: iç değerlendirmeler için)
 • İş kıyafetler
 • Dijital iş ekipmanı (örneğin bilgisayar, internet masrafları, telefon ve telefon ücretleri)
 • Diğer iş ekipmanları (örn. ofis malzemeleri ve araçları)
 • Eğitim maliyetleri (Fortbildungskosten)
 • İşle ilgili nedenlerden dolayı taşınma masrafları
 • Özel olarak satın aldığınız ve iş için de gerekli olan bilgisayarınızı ve internetinizi verginizden düşmek istiyorsanız, özel bir payı düşmeniz gerekir. Bilgisayarı veya interneti daha sık veya yalnızca iş amaçlı kullandığınızı inandırıcı bir şekilde kanıtlayamazsanız, bu oran en az yüzde 40’tır

Buna ek olarak, maliyeti 1.000 Euro’dan fazla olan ekipmanlar (2021 ila 2023: 800 Euro; 2019’a kadar: 400 Euro) hemen tamamen düşülemez, bunun yerine faydalı ömre yayılır. Bir bilgisayar için normal kullanım ömrü 3 yıldır. Bilgisayar yılın yalnızca ikinci yarısında satın alınmışsa, ilk ve son yıldaki masrafların yalnızca yarısını talep edebilirsiniz.

Örneğin:

5 Temmuz’da bir bilgisayar satın aldınız. Maliyet 1,500 Euro’dur. Özel pay olan %40 ise 600,- Euro’dur. Profesyonel pay için geriye yüzde 60 kalmaktadır. Bu 900,- Euro eder. Faydalı ömrün üç yıl olduğu varsayılmıştır. Üç yıla yayıldığında 300,- Euro` ya da bu durumda bilgisayar sadece yılın ikinci yarısında satın alındığı için birinci ve dördüncü yılda 150 Euro. Çalışan vergi iadesinde giderler olarak talep edebiliyorsunuz.

Olağanüstü giderler (außergewöhnliche Belastungen mit Selbstbehalt)

 • Tıbbi harcamalar (Krankheitskosten)
 • Rehabilitasyon masrafları (Kurkosten)
 • Emeklilik veya bakım evi, evde bakım veya akraba bakımı masrafları

(Kosten für ein Alters- oder Pflegeheim, für häusliche Pflege oder Betreuung von Angehörigen)

 • Cenaze masrafları
 • Evlat edinme maliyetleri

Olağanüstü giderler (außergewöhnliche Belastungen ohne Selbstbehalt)

 • Yıkıcı hasarların onarımı için maliyetler (Katastrophenschäden)
 • Engellilik nedeniyle ortaya çıkan ek masraflar ( Mehrkosten, die wegen einer Behinderung)
 • Mecburi diyet yemekleri için (Diätverpflegung)
 • 2018 dahil olana kadar 2019’dan itibaren yok: Çocuk bakım masrafları (Kinderbetreuungskosten)

Tek ebeveynli kesintisi nedir? Kimler yararlanabilir?

Tek ebeveyn indirimi (Alleinerzieherabsetzbetrag)), aile yardımı alan ve bir takvim yılı içinde altı aydan fazla ayni evde (beraberlik) yaşamamış olan anne veya babalar için geçerlidir.

Tek kazançlı kesintisi nedir? Kimler yararlanabilir?

Tek kazançlı kesintisi (Alleinverdienerabsetzbetrag) eşlerin gelirine bağlıdır: Yıllık 6.312,- Euro’yu (2023’ye kadar: 6.000,- Euro) geçemez. Ayrıca, en az bir çocuk için altı aydan uzun süredir aile yardımı alınıyor olması gerekmektedir.

Nafaka

Nafaka bu şekilde vergiden düşülemez. Ancak nafaka ödeyenler için nafaka kesintisi söz konusudur.

Diyet yemekleri

Bir hastalık nedeniyle diyet yemekleri, toplamda en az yüzde 25 diyet yapmanız gereken hastalık için %20 oranında bir engeliniz olması koşuluyla, çalışanın vergi matrahında herhangi bir kesinti yapılmaksızın dikkate alınır.

Aile ikramiyesi

Aile ikramiyesi bir vergi indirimidir. Ödenecek ücret vergisini veya gelir vergisini azaltır. Aile ikramiyesi, takvim yılı başına çocuk başına 2.000,- Eur (2022’e kadar: 1.500,- Euro) veya yetişkin çocuklar için 650,- Euro (2021’e kadar: 500,- Euro) kadar çıkabilir. Ya mevcut maaş beyanında ya da çalışan vergi değerlendirmesinde dikkate alınabilir.

Not

Ödediğiniz vergi bu miktarı geçmiyor ise partnerinizle paylaşmanızı tavsiye ederiz.

Çoklu çocuk takviyesi (Mehrkindzuschlag)

Ailenin geliri bir takvim yılında 55.000 Euro’yu aşmıyorsa, üçüncü çocuktan itibaren çok çocuklu ek ödenekten yararlanılabilir.

Yurt dışında yaşayan çocuklar için nafaka

AB, AEA veya İsviçre dışında yaşayan çocuklar için nafakanın yarısını ya da aylık 50 € tutarında toplu bir meblağ talep edebilirsiniz.

Diş tedavi masrafları

Diş tedavisi masrafları tıbbi giderler olarak sayılır ve bir muafiyet ile olağanüstü giderler altında dikkate alınabilir. Ancak, ağız hijyeni gibi önleyici tedbirler tıbbi gider olarak sayılmaz. Türkiye’de yaptırdığınızda düzenli fatura (Euro tutarı ve yapılan tedavi ve tedavi edilen diş numaralarını içermeli)| © DerVirgül

Yayınlama: 20.02.2024
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.