Genel Kültür Nedir?

Kültür; bir toplumun ya da topluluğun geçmiş yıllardan getirdiği ve sürekli yeniden ürettiği gelenek, adet ve yaşayış biçiminin tamamına denir.

Genel Kültür Nedir?

Genel kültür, bireylerin öğrenme kapasitesi kazandıkları yaştan itibaren her türlü sosyal ortamda edindikleri faydalı bilgilerin tamamıdır. Bilinenin aksine genel kültür yalnızca eğitim hayatında edinilen bilgileri kapsamaz. Genel kültür edinmek, kişilerin sosyalleşme sürecinde yaşam boyu devam etmektedir. Genel kültür; aile ortamı, okul yaşamı ve akran gruplarıyla etkileşim dahilinde edinilebilir.

Genel kültür bireylerin hayatın her alanında gerekli bilgiyi öğrenmesini içerir. Genel kültür kapsamında edinilen bilgiler bireyin yaşam tarzına da yansımaktadır. Kişiler kültür, sanat, bilim alanlarında ne kadar bilgili ve deneyimli olurlarsa diğerlerine karşı avantajlı hale gelmektedir. Genel kültür düzeyi yüksek kişi iş yaşamında ve sosyal ilişkilerde daha başarılıdır. Genel kültür seviyesi, kişilerin bakış açılarını genişletmekte dünyayı anlamak adına farklı fikirler ortaya koymalarını sağlamaktadır. Dünyayı anlamak adına genel kültür öğrenmek, bireylerin daha başarılı olmalarının ve kişisel gelişimlerini arttırmalarının gizli bir anahtarıdır.

Kültür Nedir?
Kültür; bir toplumun ya da topluluğun geçmiş yıllardan getirdiği ve sürekli yeniden ürettiği gelenek, adet ve yaşayış biçiminin tamamına denir.

Kültür her toplumun geçirdiği sosyalizasyon sürecine göre farklılaşmaktadır. Her topluluk kültürüne ait ögeleri sonraki kuşaklara aktarma eğilimi gösterir.

Genel Kültür Nasıl Geliştirilir?
Genel kültür gelişimi her bireyin hayatına katkı sunan bir durumdur. Genel kültür geliştirmek için birçok seçenek vardır. Bu seçeneklerden en önemlisi genel kültür eğitimlerine katılmaktır. Genel kültür eğitimleri özellikle kişisel gelişim alanında verilen eğitim çeşitlerini içermektedir. Kişisel gelişim eğitimleri ise etkili iletişim kurma, verimliliği arttırma ve yabancı dil eğitimlerini kapsamaktadır. İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından verilen kişisel gelişim eğitimleri her kategoriden bilgi içeriğini katılımcılara sunar. Genel kültür gelişimi için online eğitimlere katılan kişiler İstanbul Boğaziçi Enstitüsü tarafından düzenlenen sertifikalara sahip olma hakkı kazanmaktadır. Genel kültür alanında alınan sertifikalar kişilerin hem bireysel gelişimlerine hem de öz geçmiş belgelerine katkı sağlayacaktır.

Genel kültür geliştirmenin bir diğer yolu ise düzenli kitap okumaktan geçmektedir. Kitap okumanın faydaları saymakla bitmez. Kitap okuma alışkanlığı edinmek ne kadar zor gözükse de kitap okumak bireylerin genel kültür seviyelerini etkilemektedir. Bazı kişiler tarafından kitap okumak sıkıcı bir aktiviteymiş gibi değerlendirilebilir. Kitap okumak ve kitap okuma alışkanlığı kazanmak için çabalayan kişiler genellikle kitabı uzun süre bitiremediği için sıkılmaktadır. Kitap okuma alışkanlığı edinmek ve genel kültür geliştirmek için hızlı okuma tekniklerini öğrenmek doğru bir hamle olacaktır.

Genel Kültür için Okunması Gereken Kitaplar Nelerdir?
Dünyayı anlamak adına genel kültür öğrenmek için kullanılacak yöntemlerden biri de kitap okumaktır. Kitap okumak, kitap okuma alışkanlığına sahip olmayan bireyler için zor bir aktivitedir. Fakat kitap okumak bireylerin genel kültür seviyelerini yükseltmekte ve dünyaya farklı bir pencereden bakmalarını sağlamaktadır.

Kitap okuma alışkanlığı edinmek için dünya klasikleri listesinde olan eserleri okumak başlangıç için uygun olacaktır. Dünya klasikleri listesindebulunankitaplar evrensel nitelik taşıyan ve zamana meydan okuyan eserlerdir. Dünya klasikleri, bireylerin farklı kültürleri öğrenmesine ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmaktadır.

Dünya klasikleri listesinde bulunan bazı kitaplar şunlardır:

İnci – John Steinbeck
İnsan Ne ile Yaşar? – Lev Tolstoy
Dönüşüm – Franz Kafka
Kırmızı Pazartesi – Gabriel Garcia Marquez
İnce Memed – Yaşar Kemal
Bülbülü Öldürmek – Harper Lee
Notre Dame’ın Kamburu – Victor Hugo
Dorian Gray’in Portresi – Oscar Wilde
Beyaz Diş – Jack London
Bir Delinin Hatıra Defteri – Nikolay Vasilyeviç Gogol
Dünya klasikleri listesinde yer alan kitaplar bunlarla sınırlı değildir. Yukarıda sıralanan kitaplar haricinde dünya klasikleri listesinde farklı ülkelerde birçok eser bulunmaktadır.

Genel Kültür Geliştirmenin Avantajları Nelerdir?
Genel kültür geliştirmenin avantajları şunlardır:

Kişinin dünyaya bakış açısını iyileştirir.
Dünyayı anlamak ve kavramak için önemlidir.
Kişinin profesyonel yaşamda diğerlerine göre avantajlı olmasını sağlar.
Disiplinli ve düzenli çalışmayı teşvik eder.
Kişisel gelişimi arttırmak için önemlidir.
Sosyal hayatta farklı alanlarda bilgi sahibi olmayı ve konuşabilmeyi sağlar.
Bireylerin problemlere çözüm üretme sürecini hızlandırır.
Kişilerin yaşam tarzlarını iyileştirir.
Kişilerin araştırmacı yönlerini besler.
Olaylara farklı bakış açılarından yaklaşma imkanı verir.
Genel Kültür Neden Önemlidir?
Genel kültür bireylerin yaşamlarında büyük önem taşımaktadır. Genel kültür öncelikle kişilerin dünyayı anlamlandırmasında bir rehberdir. Kişiler, genel kültür birikimleri sayesinde olayları yorumlar ve problemlere karşı çözüm önerileri sunar. Genel kültür seviyesi yüksek olan kişiler diğerlerine kıyasla problem çözme konusunda daha yeteneklidir.

Kişisel gelişim için yapılması gereken şeylerden birisi de bireyin genel kültürünü geliştirmesidir. Genel kültürü geliştirmek için alınan kişisel gelişim eğitimleri sayesinde bireyler sertifika sahibi olmaktadır. Kişisel gelişim eğitimlerinden alınan sertifikalar bireylerin CV belgelerine katkı sağlamaktadır. Dolayısıyla genel kültür geliştirmek, bireylerin dünyayı anlamalarına yardımcı olmakta ve iş hayatında onlara avantaj sağlamaktadır.

Genel Kültür Öğrenmenin Dünyayı Anlamak ile İlişkisi Nedir?
Genel kültür öğrenmek, kişilerin farklı bakış açıları hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktadır. Dünyanın her yerinde farklı bakış açılarına sahip insanlar yaşamaktadır. Genel kültür öğrenerek bireyler kendi kültürlerinde yaşamayan kişilerin de bakış açılarını anlayabilirler. Bu durum, kişilerin dünyaya diğerlerine göre çok yönlü perspektiften bakmasını sağlar. Çok yönlü şekilde dünyayı anlamak diğer insanlarla kolayca empati kurma yeteneğini de beraberinde getirir. Dünyayı anlamak için genel kültür öğrenmek aynı zamanda evrensel değerleri ve bu değerlerin nasıl kurulduğunu fark etmeye yardımcı olur. İnsanlar genel kültür öğrenerek kendilerinden başka tarzda ve başka kültürde hayat süren kişilerin de anlam dünyasını keşfeder.

Yayınlama: 19.04.2024
Düzenleme: 19.04.2024
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.