Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonlarının Türkiye’ye girişi yasaklandı bilgisi doğru değil!

Yurt dışından getirilen ikinci cep telefonlarının Türkiye’ye girişi yasaklandı bilgisi doğru değil!

AK Parti Milletvekili Zafer Sırakaya, son günlerde sosyal medya tartışılan, Türkiye’ye birden fazla cep telefonu götürme konusunda bir açıklama yaparak, söz konusu yasağın “hediye ve ticari” amaçlı olması durumunda geçerli olduğunu belirtti.

Ayrıca, 2019 yılındaki düzenleme aynı şekilde geçerli olup yeni bir kısıtlama söz konusu değildir bilgisini verdi.

İlgili kanun şu şekilde:

T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü

Yolcu beraberinde getirilen cep telefonları

4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Karar kapsamında düzenlenmiş olan yolcu beraberi eşyaya ilişkin sınırlamalar aynı Kararın 9 no’lu ekinde belirlenmiştir. Söz konusu ekte yer alan sınırlar dahilinde yolcunun beraberinde getirilen eşya vergiden muaf şekilde serbest dolaşıma sokulabilmektedir. “GSM-Cep telefonu” ise anılan liste kapsamında yer almakta olup, yabancı misyon mensupları hariç, yolcunun kimlik numarasına kayıtlı hatlar ile kullanılması kaydıyla, üç takvim yılında 1 adet getirilebilmektedir.

Bu çerçevede, 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 9 no’lu eki kapsamında yolcular uç takvim yılında bir adet olmak ve kendi adına kayıtlı hat ile kullanmak üzere bir adet cep telefonunu yolcu beraber kişisel eşya statüsünde gümrük vergilerinden muaf olarak serbest dolaşıma sokabilmektedirler. Bunun haricinde yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya posta/hızlı kargo taşımacılığı yoluyla muafen veya vergileri ödenmesi suretiyle dahi cep telefonu getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Bu kapsamda, Gümrük Kanununun 235 inci maddesinin üçüncü fikrası hükmü gereğince, yolcuların söz konusu muafiyet limiti dışında beyanlarına aykırı olarak getirdikleri cep telefonunun gümrük vergilerinin iki kat olarak alınması ve eşyanın sahibine teslim edilmesi, bu dunumda, adet muafiyet sınırını aşan ve vergileri alınarak teslim edilen telefonların getiren kişi veya üçüncü kişiler adına ulusal ağa tanıtilmaması için gerekli tedbirlerin alınması amacıyla, Bölge Mudürlüklerince Bilgi Teknolojileri ve lletişim Kurumuna adet muafiyet sinırını aşan telefonların kişi ve IMEI numaralarının bildirilmesi gerektiği hususu talimatlandırılmıştır.

Konuya ilişkin olarak, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alınan 11.01.2024 tarihli ve 1622 sayılı yazıda, Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri başta olmak üzere Bakanlığımız ilgili birimlerine de bildirilmesini teminen: yurda girişi sağlanan cihazların, kaçakçılık mevzuatı da dahil ilgili yasal düzenlemeler uyarınca ilgili Kurumlar tarafindan kaçak ve/veya kayıp-çalıntı cihaz olarak tespit ya da tevsik edilerek Kurumlarına resmi olarak bildirilmesi halinde söz konusu telefonların kayıt altına alınmayacağı aksi halde meri mevzuat hükümlerinde tahdidi sayım usulü benimsenmiş olması hasebiyle, Kurumlarının görev ve faaliyet alanı çerçevesinde IMEI numaralarının Kurumlarına bu şekilde bildirimi suretiyle cihaz kayıt işlemlerinin engellenmesinin mümkün olamayacağının mütalaa edildiği belirtilmiştir.
Bu çerçevede, halihazırda geçerli olan yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarına ilişkin olarak üç takvim yılında adet ile sınırlı olmak üzere sadece yolcu beraberi kişisel eşya statusunde olan cep telefonuna muafiyet tanınması yönündeki uygulama değişmemiş, yolcu beraberi hediyelik eşya statüsünde veya tek ve maktu vergileri ödenmek suretiyle getirilmek istenen ikinci cep telefonunun İMEİ kaydı yapılmamak suretiyle kullanımı engellenemediği için bu kapsamdaki telefonun 235/3 üncü madde kapsamında işlem yapılarak teslimi uygulaması kaldırılmıştır.

Diğer taraftan, yolcu beraberinde muafiyet fazlası olarak getirilen cep telefonunun, yolcu tarafindan tekrar yurtdışına çıkışında teslim alınmak istenmesi halinde Gümrük Kanununun 48/2 nci maddesinde belirlenen süre boyunca yolcu eşyasına mahsus gümrük ambarlarında bekletilmesi mümkün bulunmaktadır. Bilgilerine arz ederim.| ©DerVirgül

Yayınlama: 28.05.2024
A+
A-
Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.